Burn-out.mobi

A burn-out site of Stichting Burnout especially for smartphone and tablet

Landelijk 15 vestigingen - mail info@burnout.nl voor een vrijblijvend

oriënterend gesprek over burnoutherstel!

Lees voor de beginselen van reintegratie: reïntegratie.com en voor de uitwassen: reintegratie.theater

Definitie, richtlijn, zelf-diagnose

 • Burn-out is een toestand van emotionele uitputting. In die staat kun je je vaak niet meer concentreren, en doen de 'higher executive systems' in je hersenen uit nauwelijks meer. Dat merk je wel als je bijvoorbeeld met potlood en papier 40 woorden moet sorteren, of stapels uit elkaar moet houden bij kopiëren en scannen, om wat te noemen. Het 'moment van 'burn-out raken' (in het Engels prachtig: to 'fall' ill) wordt op bijgaandA4 (klik hier pdf) beschreven. 99% van de Stichting Burnout klanten herkent zich hier volledig in (degenen die ook blijkens tests burnout zijn).

  De term 'burn out' viel voor het eerst in de roman 'A burnt-out case' van Graham Green in 1960. Wetenschappelijk werd burn-out voor het eerst beschreven door dr Herbert Freudenberger, in zijn wereldberoemde artikel 'staff burn-out' (op te vragen via http://scholar.google.com) in 1974. In 1986 kwam de eerste burn-out test, van Christina Maslach en collega's, de MBI - Maslach Burnout Inventory, in het Nederlands vertaald ene geëxploiteerd door prof. dr. Wilma Schaufeli: UBOS, Utrechtse Burn Out Schaal. De test meet 3 kenmerken: 1) emotionele uitputting 2) distantie 3) inschatting van eigen competenties (eigenlijk: zelfvertrouwen). Typisch burnout is dan: 1) emotionele uitputting: hoog tot zeer hoog, 2) distantie: hoog tot zeer hoog, 3) competenties: laag tot zeer laag. Als aan 2 van de 3 kenmerken is voldaan spreekt men al van burnout. De UBOS is een van de 3 tests die in de multidisciplinaire richtlijn burnout staat (klik hier pdf MDRL burn-out) . Daarnaast worden de SCL-90 (Symptons Check List, in vele talen vertaald) en 4DKL (Vier Dimensionale Klachten Lijst, dr B. Terluin) gebruikt. De 4DKL dient ter meting van 'psychisch onwelzijn i.h.a.' en na een tijd de test gebruikt te hebben weet je of een bepaalde uitslag 'burn-out' betekent. In de ervaring van Stichting Burnout betekent een uitslag 'disstress' van meer dan 20 tezamen met somatisatie meer dan 10 uiteraard 'bun-out'. Naast de 4DKL dient men natuurlijk de andere 2 tests en een interview te doen om goed te bepalen of sprake is van burn-out. Voor degenen die zichzelf willen testen: hier is de 4DKL (klik) in excel; vul alles in, save, en klik dan op het tabblad uitslagen. Dan zie je de scores van de 4 dimensies.

  Burn-out wordt wetenschappelijk altijd geacht op te treden op het WERK, en wel in 'contactrijke beroepen'. Hoewel men er informeel over eens is dat ook 'familiestress' burn-out kan maken (bijvoorbeeld door extreme mantelzorg, zonder eigen grenzen in de gaten te houden), en tegenwoordig zelfs studenten-burn-out, vooral bij schoolse systemen zonder de charme van de middelbare school (langere werkdagen, anonimiteit, geen overzicht van aanstaande toetsen etc, zie ook http://www.burnout.nl/studenten-burnout/index.html.

  In DSM, de 'bijbel' van de artsen en psychiaters, en van de GGZ en GZ psychologen die zich in Nederland q.q. onder de artsen scharen, valt burn-out onder 'aanpassingsstoornis'. Een in veel decennia terugkomend euvel is of psychologie wel of niet onder geneeskunde valt. In principe niet, en er is veel meer psychologie, bijvoorbeeld 'Occupational Health Psychology' die niet onder geneeskunde valt. In de DSM is 'aanpassingsstoornis'. In de ICD, International Classification of diseases is burn-out Z73. Dat een deel van de artsen een diagnose 'burn-out' niet zo snel wil stellen kan door verschillende redenen komen: a) weinig empathie, b) zich als arts niet 100% thuis voelen in de psychologie, c) 'er niets aan verdienen'. GGZ en de artsenij verdienen hun geld door bij verzekeraars declarabele DBC's, Diagnose-Behandel-Comnbinaties. Omdat burn-out qua diagnose en herstel niet door ziektekostenverzekeraars vergoed wordt sinds 2012,
  https://www.ziektekostenverzekering.nl/dossiers/ziektekostenverzekering-burn-out. Een gepensioneerd arts zei ooit: 'Het is nooit bewezen dat een arts integerder zou zijn dan een tweedehands autoverkoper' - hetgeen volgens ons waar is. Dus dan weet u waarom veel 'deskundigen' er niet zo snel aan willen!

  De term 'aanpassingsstoornis' uit DSM is niet zo gek. Men gaat er daar van uit dat de MENS zich moet aanpassen aan de wereld (Darwinistisch denken), en dat de mens er - bijvoorbeeld burn-out - niet in is geslaagd zich aan te passen aan de omgeving. In zekere zin is dat waar. Na een periode van gewoonlijk duidelijk meer dan een jaar toenemende chronische stress is men zich a) OF van de stress niet bewust, og b) men onderdrukt de stress en lichamelijke signalen. Dat KAN leiden tot burn-out. Of het leidt tot burn-out hangt ook van de coping stijl af. 'A1-types' zullen sneller hart- en vaatproblemen krijgen. Er zijn situaties waarin IEDREEN burn-out worden. Fnuikend zijn: 1) unpredictibility 2) uncontrollibility (Jonathan C Smith). Dus 1) onvoorspelbaarheid en 2) geen eigen regelruimte/geen gevoel van controle over de zaken. Herkenbaar? Met dit in het hoofd zijn wetenschappers er ook in geslaagd 'ratjes' burn-out te maken, door de befaamde 'forced swim test'. Elke dag moet de rat in een badje, waar het niet uit komt. Op het moment dat het ratje opgeeft, moet het nog langer in het badje blijven. Pas dan haalt men het eruit. En volgende dag weer, maanden lang. Dan heeft de rat genoeg 'vergeefse pogingen' gedaan, geen beloning, geen grip, en is de rat burnout (of overspannen, 'constant hypervigilant state').

  In de periode van aanloop naar de burn-out (het burn-out moment, zie hierboven) zijn dus veel signalen genegeerd, zoals:
  - signalen van uitputting (je 'grenzen' niet kennen, niet kenbaar maken, of een omgeving die er 'overheen loopt')
 • - emoties van onlust
 • - somatisaties (diepe emoties die zich ook lichamelijk gaan manifesteren), zoals pijn in de nek, huiduitslag, tinnitus, slapeloosheid en nog een aantal. De somatisaties vormen de vierde dimensie van de 4DKL. WELKE somatisaties je krijgt is afhankelijk van de persoon, maar DAT je ze krijgt is zeker.

 

Op het moment van 'burn-out vallen' (uitval) kun je dus weinig meer (zie bovenstaande pdf A4) en wil je weer genezen. Diepe genezing houdt in dat je ook een hoop lessen moet leren, 'waar je onderweg vergeten bent je aan te passen - jij aan de omgeving of de omgeving aan jou'. Dr. James Carroll: 'burn-out is an ecological disease'. DUS: distantiefase (staat ook in de richtlijn) van minstens 6 weken zonder stress, ontspannen, en daarna met een externe burn-out deskundige het verhaal compleet maken 'hoe het is ontstaan'. De stressoren inventariseren die toe zijn genomen, je copingstijl doornemen, je copingmogelijkheden doornemen, leren welke situaties je moet vermijden en welke niet, copingstijl verbeteren waar mogelijk, en pas op het einde van dat leertraject je afvragen: 'Met alles wat ik geleerd heb, zou ik de functie NU duurzaam en gelukkig kunnen uitvoeren met DEZE LIJST van veranderingen op de werkplek?'.

Ga vervolgens met die lijst naar de werkgever. Volgens de arbo is werkgever (WG) verplicht de werkplek aan te passen, of de functie; in de praktijk vaak niet, en dat betekent dat een 'tweede spoor' het beste is: burn-out herstel met een externe burn-out deskundige, en dan outplacement. Conform burnout richtlijn en conform WvP, Wet Verbetering Poortwachter.

 

Voor een uitgeschreven burn-out diagnose verwijzen wij u graag naar uw huisarts, of naar http://burnoutdiagnose.nl

Stichting Burnout op 1 A4 - pdf klik

info@burnout.nl

 

Diagnose, behandeling en kosten